سیگنال های فارکس - September 2022

گزارش سیگنال های فارکس - September 2022

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Forex در کانال VIP تلگرامی Forex Daily بست سیگنال
خلاصه گزارش :
  • کانال: Forex
  • ماه گزارش: September ۲۰۲۲
  • تعداد کل سیگنال ها: 87
  • میزان سود: 5024pip از 73 سیگنال
  • میزان ضرر: 1016pip از 14 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %83