تیم بست سیگنال فعالیت خود را از اوایل سال 2019 میلادی با هدف مشتری محوری و رفاه حال کاربران و تریدر‌ها و با در نظر داشتن این نکته که شغل ترید، شغلی پر از دغدغه ها ذهنی و روحی برای افراد است، آغاز کرده و همواره سعی در کاستن این مشغله های ناخواسته و ناخوشایند برای افراد داشته و در راستای رسیدن به حداکثر بازدهی و لذت حاصله از این شغل گام برمیدارد. هدف و راهبرد تیم نیز بر پایه کاستی های موجود و مربوط و در جهت رفع این عیوب بوده.