سیگنال های فارکس - July 2021

گزارش سیگنال های فارکس - July 2021

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Forex در کانال VIP تلگرامی Forex Daily بست سیگنال
خلاصه گزارش :
  • کانال: Forex
  • ماه گزارش: July ۲۰۲۱
  • تعداد کل سیگنال ها: 52
  • میزان سود: 1586pip از 38 سیگنال
  • میزان ضرر: 792pip از 14 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %73