سیگنال های فارکس - December 2022

گزارش سیگنال های فارکس - December 2022

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Forex در کانال VIP تلگرامی Forex Daily بست سیگنال
خلاصه گزارش :
  • کانال: Forex
  • ماه گزارش: December ۲۰۲۲
  • تعداد کل سیگنال ها: 60
  • میزان سود: 3557pip از 53 سیگنال
  • میزان ضرر: 565pip از 7 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %88