سیگنال های بایننس فیوچرز - March 2021

گزارش سیگنال های بایننس فیوچرز - March 2021

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Binance Futures در کانال های VIP تلگرامی بست سیگنال
خلاصه گزارش :
  • کانال: Binance
  • ماه گزارش: March ۲۰۲۱
  • تعداد کل سیگنال ها: 37
  • میزان سود: 7028% از 31 سیگنال
  • میزان ضرر: 617% از 6 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %83