سیگنال های کریپتو - September 2022

گزارش سیگنال های کریپتو - September 2022

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Binance در کانال VIP تلگرامی BestSignal Crypto VIP بست سیگنال

خلاصه گزارش :
  • کانال: Binance
  • ماه گزارش: September ۲۰۲۲
  • تعداد کل سیگنال ها: 58
  • میزان سود: 1955% از 54 سیگنال
  • میزان ضرر: 103% از 4 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %93