سیگنال های کریپتو - November 2022

گزارش سیگنال های کریپتو - November 2022

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Binance در کانال VIP تلگرامی BestSignal Crypto VIP بست سیگنال

خلاصه گزارش :
  • کانال: Binance
  • ماه گزارش: November ۲۰۲۲
  • تعداد کل سیگنال ها: 50
  • میزان سود: 1163% از 38 سیگنال
  • میزان ضرر: 423% از 12 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %76