سیگنال های کریپتو - June 2022

گزارش سیگنال های کریپتو - June 2022

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Binance در کانال VIP تلگرامی BestSignal Crypto VIP بست سیگنال

خلاصه گزارش :
  • کانال: Binance
  • ماه گزارش: June ۲۰۲۲
  • تعداد کل سیگنال ها: 180
  • میزان سود: 12736% از 160 سیگنال
  • میزان ضرر: 1392% از 20 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %88