سیگنال کریپتو - December 2022

گزارش سیگنال کریپتو - December 2022

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Binance در کانال VIP تلگرامی BestSignal Crypto VIP بست سیگنال

خلاصه گزارش :
  • کانال: Binance
  • ماه گزارش: December ۲۰۲۲
  • تعداد کل سیگنال ها: 44
  • میزان سود: 1193% از 33 سیگنال
  • میزان ضرر: 300% از 11 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %75