سیگنال های فارکس - March 2021

گزارش سیگنال های فارکس - March 2021

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Forex در کانال های VIP تلگرامی بست سیگنال
خلاصه گزارش :
  • کانال: Forex
  • ماه گزارش: March ۲۰۲۱
  • تعداد کل سیگنال ها: 119
  • میزان سود: 5611pip از 100 سیگنال
  • میزان ضرر: 519pip از 19 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %84