سیگنال های فارکس - September 2021

گزارش سیگنال های فارکس - September 2021

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Forex در کانال VIP تلگرامی Forex Daily بست سیگنال
خلاصه گزارش :
  • کانال: Forex
  • ماه گزارش: September ۲۰۲۱
  • تعداد کل سیگنال ها: 53
  • میزان سود: 4469pip از 38 سیگنال
  • میزان ضرر: 1179pip از 15 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %71