سیگنال های فارکس - October 2022

گزارش سیگنال های فارکس - October 2022

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Forex در کانال VIP تلگرامی Forex Daily بست سیگنال

خلاصه گزارش :
  • کانال: Forex
  • ماه گزارش: October ۲۰۲۲
  • تعداد کل سیگنال ها: 64
  • میزان سود: 3268pip از 54 سیگنال
  • میزان ضرر: 827pip از 10 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %84