سیگنال های فارکس - October 2021

گزارش سیگنال های فارکس - October 2021

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Forex در کانال VIP تلگرامی Forex Daily بست سیگنال
خلاصه گزارش :
  • کانال: Forex
  • ماه گزارش: October ۲۰۲۱
  • تعداد کل سیگنال ها: 23
  • میزان سود: 1368pip از 16 سیگنال
  • میزان ضرر: 435pip از 7 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %69