سیگنال های فارکس - November 2021

گزارش سیگنال های فارکس - November 2021

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Forex در کانال VIP تلگرامی Forex Daily بست سیگنال
خلاصه گزارش :
  • کانال: Forex
  • ماه گزارش: November ۲۰۲۱
  • تعداد کل سیگنال ها: 29
  • میزان سود: 2038pip از 26 سیگنال
  • میزان ضرر: 165pip از 3 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %89