سیگنال های فارکس - May 2022

گزارش سیگنال های فارکس - May 2022

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Forex در کانال VIP تلگرامی Forex Daily بست سیگنال
خلاصه گزارش :
  • کانال: Forex
  • ماه گزارش: May ۲۰۲۲
  • تعداد کل سیگنال ها: 89
  • میزان سود: 4553pip از 78 سیگنال
  • میزان ضرر: 539pip از 11 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %87