سیگنال های فارکس - June 2021

گزارش سیگنال های فارکس - June 2021

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Forex در کانال VIP تلگرامی Forex Daily بست سیگنال

خلاصه گزارش :
  • کانال: Forex
  • ماه گزارش: June ۲۰۲۱
  • تعداد کل سیگنال ها: 37
  • میزان سود: 815pip از 32 سیگنال
  • میزان ضرر: 150pip از 5 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %86