سیگنال های فارکس - July 2022

گزارش سیگنال های فارکس - July 2022

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Forex در کانال VIP تلگرامی Forex Daily بست سیگنال
خلاصه گزارش :
  • کانال: Forex
  • ماه گزارش: July ۲۰۲۲
  • تعداد کل سیگنال ها: 69
  • میزان سود: 4920pip از 59 سیگنال
  • میزان ضرر: 909pip از 10 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %85