سیگنال های فارکس - August 2022

گزارش سیگنال های فارکس - August 2022

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Forex در کانال VIP تلگرامی Forex Daily بست سیگنال

خلاصه گزارش :
  • کانال: Forex
  • ماه گزارش: August ۲۰۲۲
  • تعداد کل سیگنال ها: 72
  • میزان سود: 4199pip از 62 سیگنال
  • میزان ضرر: 917pip از 10 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %86