سیگنال های فارکس - August 2021

گزارش سیگنال های فارکس - August 2021

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Forex در کانال VIP تلگرامی Forex Daily بست سیگنال
خلاصه گزارش :
  • کانال: Forex
  • ماه گزارش: August ۲۰۲۱
  • تعداد کل سیگنال ها: 30
  • میزان سود: 1734pip از 22 سیگنال
  • میزان ضرر: 666pip از 8 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %73