سیگنال های فارکس - April 2022

گزارش سیگنال های فارکس - April 2022

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Forex در کانال VIP تلگرامی Forex Daily بست سیگنال
خلاصه گزارش :
  • کانال: Forex
  • ماه گزارش: April ۲۰۲۲
  • تعداد کل سیگنال ها: 112
  • میزان سود: 5555pip از 79 سیگنال
  • میزان ضرر: 2814pip از 33 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %70