سیگنال های فارکس - April 2021

گزارش سیگنال های فارکس - April 2021

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Forex در کانال های VIP تلگرامی بست سیگنال
خلاصه گزارش :
  • کانال: Forex
  • ماه گزارش: April ۲۰۲۱
  • تعداد کل سیگنال ها: 44
  • میزان سود: 1810pip از 32 سیگنال
  • میزان ضرر: 735pip از 12 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %72