سیگنال های بایننس فیوچرز - February 2021

گزارش سیگنال های بایننس فیوچرز - February 2021

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Binance Futures در کانال های VIP تلگرامی بست سیگنال
خلاصه گزارش :
  • کانال: Binance
  • ماه گزارش: February ۲۰۲۱
  • تعداد کل سیگنال ها: 26
  • میزان سود: 3475% از 20 سیگنال
  • میزان ضرر: 1437% از 6 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %76