سیگنال های بایننس فیوچرز - September 2021

گزارش سیگنال های بایننس فیوچرز - September 2021

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Binance futures در کانال VIP تلگرامی Binance Futures Daily بست سیگنال
خلاصه گزارش :
  • کانال: Binance
  • ماه گزارش: September ۲۰۲۱
  • تعداد کل سیگنال ها: 24
  • میزان سود: 179% از 18 سیگنال
  • میزان ضرر: 32% از 6 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %75