سیگنال های بایننس فیوچرز - May 2021

گزارش سیگنال های بایننس فیوچرز - May 2021

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Binance futures در کانال VIP تلگرامی Binance Futures Daily بست سیگنال

خلاصه گزارش :
  • کانال: Binance
  • ماه گزارش: May ۲۰۲۱
  • تعداد کل سیگنال ها: 37
  • میزان سود: 3008% از 30 سیگنال
  • میزان ضرر: 645% از 7 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %81