سیگنال های بایننس فیوچرز - June 2021

گزارش سیگنال های بایننس فیوچرز - June 2021

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Binance futures در کانال VIP تلگرامی Binance Futures Daily بست سیگنال
خلاصه گزارش :
  • کانال: Binance
  • ماه گزارش: June ۲۰۲۱
  • تعداد کل سیگنال ها: 20
  • میزان سود: 376% از 12 سیگنال
  • میزان ضرر: 188% از 8 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %60