سیگنال های بایننس فیوچرز - July 2021

گزارش سیگنال های بایننس فیوچرز - July 2021

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Binance futures در کانال VIP تلگرامی Binance Futures Daily بست سیگنال
خلاصه گزارش :
  • کانال: Binance
  • ماه گزارش: July ۲۰۲۱
  • تعداد کل سیگنال ها: 12
  • میزان سود: 97% از 6 سیگنال
  • میزان ضرر: 158% از 6 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %50