سیگنال های بایننس فیوچرز - August 2021

گزارش سیگنال های بایننس فیوچرز - August 2021

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Binance futures در کانال VIP تلگرامی Binance Futures Daily بست سیگنال
خلاصه گزارش :
  • کانال: Binance
  • ماه گزارش: August ۲۰۲۱
  • تعداد کل سیگنال ها: 35
  • میزان سود: 2134% از 27 سیگنال
  • میزان ضرر: 318% از 8 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %77