سیگنال های کریپتو  - October 2022

گزارش سیگنال های کریپتو - October 2022

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Binance در کانال VIP تلگرامی BestSignal Crypto VIP بست سیگنال

خلاصه گزارش :
  • کانال: Binance
  • ماه گزارش: October ۲۰۲۲
  • تعداد کل سیگنال ها: 48
  • میزان سود: 1931% از 47 سیگنال
  • میزان ضرر: 230% از 1 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %97