سیگنال های ارز دیجیتال - October 2021

گزارش سیگنال های ارز دیجیتال - October 2021

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Binance Futures در کانال VIP تلگرامی BestSignal Crypto VIP بست سیگنال

خلاصه گزارش :
  • کانال: Binance
  • ماه گزارش: October ۲۰۲۱
  • تعداد کل سیگنال ها: 74
  • میزان سود: 1133% از 62 سیگنال
  • میزان ضرر: 115% از 12 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %83