سیگنال های کریپتو - May 2022

گزارش سیگنال های کریپتو - May 2022

گزارش کامل عملکرد سیگنال های کریپتو Binance در کانال VIP تلگرامی BestSignal Crypto VIP بست سیگنال

خلاصه گزارش :
  • کانال: Binance
  • ماه گزارش: May ۲۰۲۲
  • تعداد کل سیگنال ها: 103
  • میزان سود: 7100% از 96 سیگنال
  • میزان ضرر: 793% از 7 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %93