سیگنال های کریپتو - July 2022

گزارش سیگنال های کریپتو - July 2022

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Binance در کانال VIP تلگرامی BestSignal Crypto VIP بست سیگنال

خلاصه گزارش :
  • کانال: Binance
  • ماه گزارش: July ۲۰۲۲
  • تعداد کل سیگنال ها: 161
  • میزان سود: 8777% از 128 سیگنال
  • میزان ضرر: 1658% از 33 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %79