سیگنال های  کریپتو - August 2022

گزارش سیگنال های کریپتو - August 2022

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Binance در کانال VIP تلگرامی BestSignal Crypto VIP بست سیگنال

خلاصه گزارش :
  • کانال: Binance
  • ماه گزارش: August ۲۰۲۲
  • تعداد کل سیگنال ها: 160
  • میزان سود: 7148% از 131 سیگنال
  • میزان ضرر: 1228% از 29 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %81