سیگنال های اسپات  - April 2022

گزارش سیگنال های اسپات - April 2022

گزارش کامل عملکرد سیگنال های اسپات در کانال VIP تلگرامی BestSignal Crypto VIP بست سیگنال

خلاصه گزارش :
  • کانال: Binance
  • ماه گزارش: April ۲۰۲۲
  • تعداد کل سیگنال ها: 30
  • میزان سود: 494% از 19 سیگنال
  • میزان ضرر: 97% از 11 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %63