سیگنال های فارکس - November 2022

گزارش سیگنال های فارکس - November 2022

گزارش کامل عملکرد سیگنال های Forex در کانال VIP تلگرامی Forex Daily بست سیگنال

خلاصه گزارش :
  • کانال: Forex
  • ماه گزارش: November ۲۰۲۲
  • تعداد کل سیگنال ها: 45
  • میزان سود: 2397pip از 37 سیگنال
  • میزان ضرر: 868pip از 8 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %82