سیگنال های فیوچرز- February 2022

گزارش سیگنال های فیوچرز- February 2022

5316% سود خالص از 41 سیگنال

خلاصه گزارش :
  • کانال: Binance
  • ماه گزارش: February ۲۰۲۲
  • تعداد کل سیگنال ها: 41
  • میزان سود: 6441% از 33 سیگنال
  • میزان ضرر: 1125% از 8 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %80