سیگنال های فیوچرز - April 2022

گزارش سیگنال های فیوچرز - April 2022

گزارش کامل عملکرد سیگنال های فیوچرز در کانال VIP تلگرامی BestSignal Crypto VIP بست سیگنال

خلاصه گزارش :
  • کانال: Binance
  • ماه گزارش: April ۲۰۲۲
  • تعداد کل سیگنال ها: 150
  • میزان سود: 2852% از 136 سیگنال
  • میزان ضرر: 242% از 14 سیگنال
  • ضریب موفقیت: %90